گروه هلدینگ کشاورزی رهپویان با تلاش کارشناسان رشته کشاورزی در زمینه های گلخانه های مکانیزه، مخازن ذخیره آب، سیستم پرورش ماهی، اتوماسیون گلخانه، فروش لوازم و تجهیزات گلخانه، مهپاش و گل و گیاه فعالیت دارد. لطفاً جهت آشنایی بیشتر با توانمندی های هلدینگ رهپویان از سایت های ذیل بازدید فرمایید: